פעילויות למידה מטעויות

פעילויות "אבחון שגיאה נפוצה" המצורפות בהמשך מיועדות לפתח את יכולתם ללמוד מטעויות באמצעות הנחיה לאבחון טעויות "מעשה ידי המורה". המשימות פותחו ללוות תלמידי י' במטרה ללוות את התלמידים בפיתוח הרגלי עבודה כאשר הם עושים את צעדיהם הראשונים בפיסיקה בחטיבה העליונה. בנוסף מצורפות פעילויות של "אבחון עצמי" אל מול דוגמת פתרון. מידע נוסף ניתן למצוא במדריך למורה.

12 הפעילויות באופטיקה גיאומטרית מקובצות ב 6 זוגות העוסקות בנושא משותף. כל פעילות ממוקדת בבעיה המיועדת לחשוף תפיסה חלופית נפוצה, המוכרת ממחקרים בארץ ובעולם ומניסיונם של מורים מנוסים.

 

 

בהמשך קישור לכל אחת משתי מתכונות הפעילות בנושאים השונים:

 

נושא א- אור וראיה :

 

נושא ב – החזרה :


נושא ג - דמות ושדה ראיה במראה מישורית :


נושא ד - שבירה והחזרה מלאה :


נושא ה – דמויות בעדשה מרכזת :

 

 
נושא ו – שדה ראיה בעדשה מרכזת :

הפעילויות פותחו ע"י גב' אסתי מגן, גב' סאוסאן עילבוני, ד"ר ראפע ספדי ופרופ' עידית ירושלמי.

 

    פעילויות נוספות