פעילויות אינטרנט

עדשות - פעילות מתוקשבת

כתבה ד"ר דורותי לנגלי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

מורים מציעים

החומרים מובאים כלשונם, כפי שהועברו לפירסום, ללא עריכה.

פעילויות למידה מטעויות

הפעילויות פותחו ע"י גב' אסתי מגן, גב' סאוסאן עילבוני, ד"ר ראפע ספדי ופרופ' עידית ירושלמי.