יישומונים

יישומון הוא תרגום של המילה applet .
יישומון בפיזיקה הוא
physlet והוא קצר וממוקד.
אחד מדפי הפעילות שלפניכם מקושר ליישומונים שפותחו ע"י Wolfgang Christian  ו: Mario Belloni ונמצאים באתר של Davidson College.

שני האחרים מקושרים ל: Sir Wilfred Grenfell College  ול:  MyPhysicsLab.com.

דפי הפעילויות המקוריים תורגמו לעברית, עובדו והורחבו ע"י הניה ווילף.

לכל דפי הפעילויות מבנה אחיד. לחיצה על הכותרת תביא את התלמיד ליישומון. מתחת לכותרת ולתמונה של היישומון מופיע התאור שלו ומיקרא למלים האנגליות המופיעות על כפתורי ההפעלה השונים. התלמיד מתבקש בצורה מפורשת או מרומזת לבצע פעולות שונות המאפשרות לו לענות על מספר קטן מאוד של שאלות פשוטות. לאחר סעיף השאלות מופיע דיון. בראשית הדיון מופיע היגד או חוק ושאלות ממוקדות יותר הבאות לגרום לתלמיד להתמודד לעומק עם מושג מסוים.

ניתן לבצע את הפעילויות ולערוך את הדיון תוך כדי ההוראה השוטפת בכיתה. כן ניתן לתת לתלמידים לבצע את הפעילויות כשיעורי בית ולערוך את הדיון בכיתה. מומלץ שהתלמיד יעבוד מול המחשב כשדף הפעילות בידו. למותר לציין שהתלמיד חייב לקבל את דף הפעילות בצורתו הממוחשבת על מנת שיוכל להגיע ממנו ליישומון המתאים.


אחד מדפי הפעילות עם היישומונים (החזרה גמורה) מופיע גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

החזרה גמורה

החזרה גמורה

גודל המראה המישורית הדרוש לראיית גוף

ההדמיה מאפשרת לבדוק מה גודל המראה הדרוש כדי לראות את כל הדמות במראה.

שבירת אור במינסרה

ההדמיה מאפשרת לבחון שבירה של אור במנסרה.

סיבים אופטיים

ההדמיה מאפשרת לבחון את מעבר האור דרך סיבים אופטיים. להמחיש החזרה מלאה.

עדשה – מה קורה אם חלק מהאור נחסם

ההדמיה מאפשרת לבדוק מה קורה לדמות כאשר יש מחסום בין העצם לעדשה.

שבירה במנסרה

מטרת ההדמיה לבחון שבירה של אור במנסרה

שבירה - איך נראה גוף מתחת למים

בדיקה כיצד משפיעה שבירה במים על הדמות הנראת

מראה מישורית

החזרה משתי מראות מישוריות

מראה מישורית1

סיבוב של מראה מישורית
נדרש Adobe Shockwave Player
משקפיים

משקפיים

הדמיית הסבר של ליקויי ראייה.
זכוכית מגדלת. איור: שטרסטוק

עדשות

הדמיה של שבירת האור דרך עדשות שונות. אפשר לשנות את הרדיוסים ואת מקדמי השבירה ולבדוק את השינויים של רוחק המוקד.
ההדמיה עובדת בדפדפן INTERNET EXPLORER.

עדשה מרכזת באופטיקה גיאומטרית