עצם ודמותו בעדשה מרכזת

דף העבודה עוסק בתרגול ומציאת מאפייני הדמות שנוצרת בעדשה מרכזת במצבים שונים.

מאת פרופ' א. רדיש (Edward F. Redish)

מתוך הספר " Teaching Physics with the Physics Suite "

 

 

דף העבודה מופיע גםב-  - האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

 

 

 

  קובץ השאלות

דפי עבודה נוספים