פעילויות ודפי עבודה
 

דפי העבודה באופטיקה גיאומטרית פותחו במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך של עיריית תל-אביב, במסגרת פרוייקט "מחשוב 2000".
צוות הפיתוח: פרופ' בת-שבע אלון, ד"ר דורותי לנגלי וד"ר רמי אריאלי.
כל דף עבודה מוקדש לנושא מסוים בתכנית הלימודים באופטיקה גיאומטרית.
כדי להקל על הקריאה, הקבצים שמורים בפורמט pdf ודרוש Acrobat Reader כדי להורידם.

מבוא לאופטיקה גיאומטרית

יצירת דמות במראה מישורית

דמות במראה מישורית - דף לסיכום "ניסוי הסיכות"

ראיית דמויות במראה מישורית

שבירת האור (קובץ word)

פיזור אור על ידי עדשות

אור וראייה

צל מלא וצל חלקי

החזרת אור

החזרת אור ממשטחים שונים

דמות במראה מישורית

דמות ושדה ראייה במראה מישורית

שבירה

שבירה והחזרה מלאה

דמות מדומה בעדשה מרכזת

דמות ממשית בעדשה מרכזת

דמות בחצי עדשה

שדה ראייה בעדשה מרכזת

עצם ודמותו בעדשה מרכזת

דף העבודה עוסק בתרגול ומציאת מאפייני הדמות שנוצרת בעדשה מרכזת במצבים שונים.
מאת פרופ' א. רדיש

מורים מציעים

החומרים מובאים כלשונם, כפי שהועברו לפירסום, ללא עריכה.