סדרת שאלות סגורות בקרינה וחומר
שאלה קצת אחרת

 

בעקבות הכנסת תוכנית הלימודים החדשה בפיזיקה, מנסים מעצבי המדיניות בהוראת המקצוע להוביל רעיונות הנחשבים לעקרוניים בלמידת מדע ולהביא לפיתוח מיומנויות בעלות חשיבות ללומדי הפיזיקה. יכולת החקר המדעי, האוריינות המדעית, היכולת לנתח מאמר מדעי או היכולת לחבר בין הנושאים הפיזיקליים השונים הנלמדים בבית הספר מהוות דוגמאות לגישה זו.

כאן ניתן למצוא דוגמה ל"שאלות קצת אחרות" בקרינה וחומר המנסות לתמוך ברעיונות החדשים שמערכת הוראת הפיזיקה מנסה לעודד. בתחתית העמוד ניתן להגיב לדוגמה המופיעה בעמוד זה (אנא המתינו בסבלנות לשיחרור תגובתכם).

השאלה גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה: תופעות יסודיות של האור, גלים מכניים ואלקטרומגנטיים, המודל הדואלי של האור.

  השאלה

שאלות נוספות