אוסף שאלות

אוסף שאלות באופטיקה

שאלות לדוגמה בנושא "עדשות"

מתוך הסילבוס החדש

מורים מציעים

החומרים מובאים כלשונם, כפי שהועברו לפירסום, ללא עריכה.

סדרת שאלות סגורות בקרינה וחומר

שאלה קצת אחרת
איור: ויקיפדיה

שאלון על האור

שאלות רב בררתיות לסיכום הפרק אופטיקה גיאומטרית.