2.2 המודל החלקיקי של האור (2 שעות)

א. להנחת אבן היסוד הראשונה של המודל מומלץ להתחיל בעובדה שמקורו של אור הוא גוף מאיר וכי האור מתפשט מהגוף המאיר במרחב. על סמך זאת יש להציע שאור הוא זרם של חלקיקים היוצאים מן הגוף המאיר ונעים במרחב. לאחר כן, כדאי לסקור את התופעות הקשורות לאור, ועל פיהן להמשיך ולבנות את המודל. לדוגמה: על סמך העובדה ששתי אלומות אור חותכות האחת את השנייה ללא אינטראקציה ביניהן – יש להוסיף למודל את ההשערה שהמרחק בין חלקיקי האור הוא גדול בהרבה מגודלם של החלקיקים.

ב. מסקנות מן המכניקה, כגון זו האומרת שבעקבות התנגשות אלסטית בין כדור לקיר הכדור מוחזר כך ש"זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה" יש להדגים בכיתה י'. בכיתה י"ב, תבוא ההוכחה של המסקנות הללו על סמך עקרונות המכניקה.