1.4 עדשות כדוריות דקות: מהלך האור ויצירת דמויות (5 שעות)

אפיון צורני של עדשות כדוריות

א. מומלץ לאפשר לתלמידים למשש עדשות בעלות משטחים שונים (דו-קמורות, קמורות מישוריות, דו-קעורות). פעולה כזאת תבליט את האופי התלת-ממדי של העדשה לעומת התרשים הדו-ממדי שלה.

ב. המפתח להבנת מהלך האור בעדשות הוא הרעיון של סטייה שונה בכיוון האור הפוגע בנקודות שונות על פני העדשה. מבארים את הרעיון על ידי הצגת העדשה כצירוף של מנסרות משולשות, בעלות זוויות ראש הולכות וגדלות, ומתן הסבר על סטיית אלומות שונות.

מושגי יסוד

א. מומלץ להדגים מהלך של אלומת אור צרה הפוגעת באזורים שונים ולהראות את השוני בזווית הסטייה. בהקשר זה אפשר להציג את המושג ציר אופטי ראשי.

ב. מומלץ להדגים מהלך אלומת אור מקבילה בעדשה דו קמורה ודו קעורה ולהגדיר את המושג "מוקד" (ממשי ומדומה).

ג. יש להראות כיצד המוקד מאפשר הגדרת מהלכן של 'קרניים מיוחדות'.

דמות בעדשה מרכזת ומפזרת

א. מומלץ להציע לתלמידים להתבונן דרך עדשות שונות בעצמים קרובים ורחוקים. בדרך זאת יגיעו באופן חווייתי להכרה שעדשות משנות את מהלך האור ושהמרחק בין העצם לעדשה משפיע על פעולת העדשה. אפשר להסתייע בתופעה שלפיה עיניים נראות גדולות או קטנות יותר כאשר מרכיבים משקפיים. ניתן לבצע זאת במהלך האפיון הצורני.

ב. יש להדגים היווצרות דמויות ממשיות בעדשה מרכזת באמצעות "ספסל אופטי" ולחקור באופן איכותי וכמותי את הקשר בין מיקום העצם לאופי הדמות ולמיקומה.

ג. יש לאפשר לתלמידים לערוך ניסוי של חקירת הדמות הממשית בעדשה מרכזת. לעיבוד התוצאות, מומלץ להשתמש בגיליון אלקטרוני.

ד. במהלך ייצוג הדמות באמצעות קרניים, אין להסתפק באיתור מקום הדמות על ידי 'קרניים מיוחדות' בלבד. יש להראות מהלכה של אלומות קרניים נוספות, המגיעות אל העדשה מאותה הנקודה שעל העצם. כמו כן יש להתייחס לשדה הראייה של הדמות.

ה. מומלץ להשתמש בהדמיה כדי להציג את מודל הקרניים עבור מעבר האור בעדשות. אמצעי זה יחסוך זמן ומאמץ ויאפשר להציג את השינוי במיקום הדמות ואופיה כתלות בשינוי מרחק המוקד ובמיקום העצם.

ו. יש לאפשר לתלמידים לחוות ראייה של דמות ממשית ללא מסך. דבר זה מחייב הצבת התלמיד במרחק של כחצי מטר מהדמות ומיקום ראשו של התלמיד כך שאלומת האור תפגע ממש בעינו. שימוש בלוח זכוכית מט או בדף נייר לאיתור הדמות והזזתו בהדרגה, מקלים על התלמיד להתרכז בדמות.

הערות נוספות