ייצוג מהלך האור באמצעות קרניים: רעיונות מרכזיים

פרק זה עוסק בתופעות אחדות הקשורות לאור הנראה, שאפשר לתאר אותן (בקירוב) באמצעות ייצוג גרפי הידוע כ"ייצוג מהלך אור באמצעות קרניים". גישה זאת מכונה גם 'אופטיקה גאומטרית'. במסגרת המודלים הגליים של האור, התלמיד יתוודע לכך שהאופטיקה הגאומטרית אינה אלא קירוב של מודל גלים, במצבים שבהם אפשר להזניח את תופעות העקיפה.

השימוש ב'קרניים' מאפשר ייצוג של התפשטות האור במרחב והצגת שינויים בכיוון התפשטות האור כתוצאה מאינטראקציה עם גופים שונים. התפשטות אור במרחב מתוארת על ידי אלומות אור מתפזרות, מתכנסות או מקבילות. פרק זה עוסק בשלוש תופעות באור מבחינת השפעתן על התפשטותו: בליעה, החזרה ושבירה. הגופים שאתם האור מבצע את האינטראקציות קרויים רכיבים אופטיים.

מקורות אורהם גופים שבהם מתבצעת התמרה של אנרגיה מושקעת כלשהי לאנרגיית אור. קיימים מנגנוני התמרה מגוונים, ובהתאם לכך מקורות אור שונים. מקור אור נקודתי מוגדר כנקודה גאומטרית, שממנה מתפשט אור לכל הכיוונים בסימטרייה כדורית. התפשטות האור מיוצגת על ידי 'קרניים' (קווים מכוונים) המתפזרות באופן רדיאלי ממקור האור הנקודתי. כל קרן מייצגת כיוון התפשטות של האור. גזרה מרחבית של 'כדור האור' קרויה "אלומה" (מתפזרת או מתכנסת). כל מקור אור מורחב (מציאותי) מהווה אוסף אינסופי של מקורות נקודתיים. שימוש במקור אור המפיק אלומת קרניים מקבילות, מאפשר ניתוח של היבטים מרכזיים לאינטראקציה עם רכיבים אופטיים, כגון הגדרת מוקד.

האור הנראה מתגלה על ידי גלאי אור - מכשירים שבהם אנרגיית האור הופכת לאנרגיה אחרת היוצרת אפקט המאפשר תצפית. העין האנושית מהווה גלאי אור הרגיש לשינויים בעָצמת האור ובצבעו.

הערות נוספות