תוכנית הלימודים

הנושאים

שעות מומלצות

ראית עצמים: מודל הקרניים

3

החזרת אור - מראה מישורית

4

שבירת אור

7

שבירה – יישומים בסיסיים בעדשות כדוריות דקות

5

 

19

תוכנית לימודים מפורטת

הערות דידקטיות