פיזיקה תיכונית, חשמל ומגנטיות
פיזיקה תיכונית, חשמל ומגנטיות (הגדל)
הוצאת ספרים "יבנה"
 
הספר מציג את העקרונות הפיזיקאליים המאופיינים בתופעות חשמליות ומגנטיות וכולל את הנושאים: חוק קולון, השדה החשמלי, פוטנציאל חשמלי, קיבול ודיאלקטרנים, זרם, תנגדות וכח אלקטרומוטורי, מעגלי זרם ישר, השדה המגנטי וכוחות מגנטיים, מקורות של שדה מגנטי, השראה אלקטרומגנטית, השראות, זרמי חילופים, גלים אלקטרומגנטיים.

ספרים נוספים