חשמל ומגנטיות
זינגר דוד
חשמל ומגנטיות (הגדל)

בספר 11 פרקים: הכח החשמלי, השדה החשמלי, פוטנציאל ומתח חשמלי, קיבול וקבלים, הזרם החשמלי, מעגלים החשמליים השדה המגנטי, השדה המגנטי של זרם חשמלי, השראה אלקטרומגנטית, השראה עצמית, זרם חילופין (לפרקי בחירה). בספר כ-300 שאלות ובעיות.

לספר נלווים:

1. ספר ובו הפיתרונות המלאים של כל השאלות שבספר הלימוד.

 

2. ."פיסי-קל-לי" ספר המלמד אסטרטגיות של פתרון בעיות, ובו עשרות שאלות נוספות עם פתרונות מלאים.

 

ספר דיגיטלי רמה בסיסית בתשלום

 

 

 

ספרים נוספים