מעוף, שדה ופוטנציאל
מעוף, שדה ופוטנציאל (הגדל)
ד"ר אסתר בגנו, פרופ' בת-שבע אלון, פרופ' אורי גניאל
 
שבעת פרקי ה"מעוף" הם חומר חזרה על רוב הנושאים שנלמדו בחשמל ובמכניקה. המושגים המרכזיים בספר הם: כוחות משמרים ולא משמרים, שדות פוטנציאלים. שיטת העבודה מבוססת על בעיות שהתלמידים מתבקשים לפתור. תהליך הפתרון מוביל לבניית מפות מושגים המייצגות מסגרות כלליות. מסגרות אלה מאגדות בתוכן מושגים ועקרונות שנלמדו בתחומי הפיזיקה השונים, תוך הדגשת המשותף והשונה. סדר הפרקים בספר מלווה את מהלך הוראת הפיזיקה.

ספרים נוספים