פרקי חשמל ומגנטיות ב'
פרקי חשמל ומגנטיות ב' (הגדל)
מאת אלון ב., בגנו א., גלר צ., גניאל א., פולינגר ק., רוזנפלד ש.,רונן מ.

חלק זה עוסק בתופעות מגנטיות: הכח המגנטי והשדה המגנטי, יצירת שדות מגנטיים על ידי זרמים חשמליים, השראה אלקטרומגנטית, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטיים.

פרטים נוספים

 

ספרים נוספים