פרקי חשמל ומגנטיות א'
פרקי חשמל ומגנטיות א' (הגדל)
מאת אלון ב., בגנו א., גלר צ., גניאל א., פולינגר ק., רוזנפלד ש.,רונן מ.

חלק זה עוסק בתופעות חשמליות: מטענים חשמליים, גופים טעונים והכוחות בניהם, השדה החשמלי (האלקטרוסטטי), פוטנציאל והפרשי פוטנציאל בשדה אלקטרוסטטי, קיבול חשמלי, הזרם החשמלי, מעגלי זרם ישר.

לפרטים נוספים 

ספרים נוספים