חשמל ומגנטיות - מדריך למורה
9/12/2010
חשמל ומגנטיות - מדריך למורה

ספר זה הוא מדריך למורה לספר "חשמל ומגנטיות" של ד"ר דוד זינגר. הספר "חשמל ומגנטיות" מכין את קוראיו לבחינת הבגרות בפיסיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד, בהתאם לסילבוס החדש בפיסיקה כפי שפורסם באוגוסט 3002 , על-ידי משרד החינוך והתרבות. המדריך כולל גם את הפתרונות המלאים לכל השאלות שבספר.

לרשותכם ספר נוסף של ד"ר דוד זינגר: "פיסי-קל-לי חשמל". ספר זה מכיל:

  • עשרות שאלות נוספות עם פתרונות מלאים
  • הנחיות מפורטות כיצד לפתור את השאלות
  • הנחיות כיצד יש לבדוק את נכונות הפתרון.

השאלות הן ברמה של השאלות המופיעות בבחינות הבגרות בפיסיקה, בהיקף של 5 יחידות לימוד. מומלץ להשתמש בספר זה יחד עם ספר הלימוד ועם ספר הפתרונות.

לרשותכם גם אתר ללמידה מרחוק ובו עשרות רבות של שעורים המלווים בקריינות, בגרפיקה מתקדמת באנימציות ובסימולציות. באתר גם מאות תרגילים נוספים עם פתרונות, מבחנים עם פתרונות וסיכומים שאותם ניתן להדפיס.

כתובת האתר: http://www.interlect.co.il/

 

  מדריך אלקטרומגנטיות

ספרים נוספים