חשמל ומגנטיות, כרך ב'
חשמל ומגנטיות, כרך ב' (הגדל)

בכרך זה 4 פרקים: קבלים, השדה המגנטי, מקורות שדה מגנטי, השראה אלקטרומגנטית.

הספר מכיל:
למעלה מ-35 דוגמאות פתורות,
הסברים ודוגמאות המלווים בעשרות איורים מאירי עיניים,
מדור "זהירות מכשלה!" המטפל בטעויות רווחות ומניעתן,
בסוף כל פרק אוסף תרגילים נרחב מסודר על פי דרגת קושי עולה, כולל תשובות,
התייחסות למערכות טכנולוגיות.

בתחתית עמוד זה מצורפים תיקונים למהדורה הראשונה של הספר (פברואר 2005).

משה פרידמן יקבל בתודה הערות ותיקונים נוספים - הכתובת למשלוח ההודעות:  friedm@actcom.co.il.

  תיקונים לספרים חשמל ומגנטיות כרך א' וכרך ב'

ספרים נוספים