ספרי לימוד
חשמל ומגנטיות
עיסאם זועבי
פרקי חשמל ומגנטיות א'
המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע
פרקי חשמל ומגנטיות ב'
המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע
חשמל ומגנטיות, כרך א'
משה פרידמן
מעוף, שדה ופוטנציאל
אסתר בגנו, בת-שבע אלון, אורי גניאל
חשמל ומגנטיות, כרך ב'
משה פרידמן
חשמל ומגנטיות
זינגר דוד
חשמל ומגנטיות  פתרונות מלאים
זינגר דוד
חשמל ומגנטיות - מדריך למורה
מאת ד"ר דוד זינגר
חשמל ואלקטרומגנטיות
אשל יורם
פיזיקה תיכונית, חשמל ומגנטיות
פרופ' פרנסיס ו' סירס, פרופ' מרק ו' זימנסקי, פרופ' היו ד' יאנג.
יסודות הפיסיקה ב'-ספר אלקטרוני
מאת פרופ' יורם קירש