הדגמות וניסויים

מדידת כא"מ בעזרת אוסצילוסקופ עם זכרון

מדידת כא"מ בעזרת אוסצילוסקופ עם זכרון

שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן

זרם מושרה הנוצר כתוצאה מתנועה יחסית של מוליך למגנט הוא תופעה מוכרת והדרכים להדגימה מרובות ומגוונות. למרות זאת אין כמעט ניסויים היכולים לאפשר מדידה כמותית של הכא"מ המושרה כתלות במהירות. מוצע ניסוי המאפשר מדידה כמותית של תלות הכא"מ המושרה במהירות היחסית של מוליך ומגנט.
הדגמות באלקטרומגנטיות

הדגמות באלקטרומגנטיות

לכל הדגמה מוצגים: רשימת הציוד הנדרש, הנחיות לביצוע ההדגמה (בתחתית הדף) ותמונה, איור או שרטוט של המערכת. בצד הימני של המסך ניתן לראות את רשימת כל ההדגמות בחשמל. מומלץ !

חוק פאראדיי - הדגמה

שלוש אנימציות שממחישות את חוק פאראדיי במקרה של מגנט שנופל דרך טבעת מוליכה.
שנאי

שנאי

מדוע צריך שנאי? ואיך הוא פועל?
השראה אלקטרומגנטית

השראה אלקטרומגנטית

ניסויים של פרדיי על השראה אלקטרומגנטית, עם הסבר מפורט (באנגלית).