תנועת מוט בשדה מגנטי אחיד
שאלה רבת ברירה- ניתוח איכותי של אירוע. שאלה קצת אחרת.

 

בעקבות הכנסת תוכנית הלימודים החדשה בפיזיקה, מנסים מעצבי המדיניות בהוראת המקצוע להוביל רעיונות הנחשבים לעקרוניים בלמידת מדע ולהביא לפיתוח מיומנויות בעלות חשיבות ללומדי הפיזיקה. יכולת החקר המדעי, האוריינות המדעית, היכולת לנתח מאמר מדעי או היכולת לחבר בין הנושאים הפיזיקליים השונים הנלמדים בבית הספר מהוות דוגמאות לגישה זו.

כאן ניתן למצוא דוגמה ל"שאלות קצת אחרות" באלקטרומגנטיות המנסות לתמוך ברעיונות החדשים שמערכת הוראת הפיזיקה מנסה לעודד. בתחתית העמוד ניתן להגיב לדוגמה המופיעה בעמוד זה (אנא המתינו בסבלנות לשיחרור תגובתכם).

השאלה גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה

  השאלה

שאלות נוספות