אוסף שאלות

אוסף שאלות 1

אוסף שאלות 2

שאלון בנושא חוק לנץ וכא"מ מושרה

פותח על-ידי: יחיאל כהן, סמדר לוי, אסתי מגן ורחל שגב

השאלון מתמקד במהותו של חוק לנץ ובתנאים להווצרות כא"מ מושרה. השאלות מיועדות להתמודד עם הקשיים הידועים של תלמידים ולשמש בסיס לדיון בכיתה.

שאלון בנושא כא"מ מושרה

פותח על-ידי: יחיאל כהן, סמדר לוי, אסתי מגן ורחל שגב

בשאלון סדרת שאלות העוסקות בהווצרות כא"מ מושרה כתוצאה מתנועת מוליך בשדה מגנטי והקשר לחוק שימור האנרגיה.

תנועת מוט בשדה מגנטי אחיד

שאלה רבת ברירה- ניתוח איכותי של אירוע. שאלה קצת אחרת.