5.4 משוואות מקסוול (2 שעות)

א. באמצעות מפת המושגים המופיעה להלן ניתן להסביר כיצד 4 המשוואות הקרויות על שם מקסוול מסכמות את כל ההיבטים של האלקטרומגנטיות, שנלמדו במסגרת נושא זה.

ב. חשוב להראות לתלמידים, שלמרות המראה הלא מוכר של הביטויים המתמטיים היוצרים את משוואות מקסוול, המשמעות הפיזיקלית שלהן מוכרת להם.

ג. התלמידים לא ידרשו לבצע כל פעילות מתמטית הקשורה למשוואות מקסוול.

ד. מומלץ להיעזר גם בטבלה המצורפת כדי להבין את המשמעות הפיזיקלית של משוואות מקסוול. 

 

משוואת מקסוול*

ביטוי מתמטי

החוק

משמעות

1

 

חוק גאוס באלקטרוסטטיקה

מטענים יוצרים שדות אלקטרוסטטיים.

קווי השדה מתחילים ומסתיימים במטענים.

2

 

חוק גאוס במגנטיות

אין מונופולים מגנטיים.

קווי השדה נסגרים בעצמם.

3

חוק פרדיי וחוק לנץ

שטף מגנטי משתנה יוצר כא"מ.

4

חוק אמפר הכולל את זרם ההעתק

זרם ושדה חשמלי המשתנה בזמן, יוצרים שדה מגנטי.

 

* משוואות מקסוול אינן נכללות בחומר החובה

 

 ה.    חשוב לציין את המשמעות ההיסטורית של משוואות מקסוול. כדאי לציין לתלמידים שמשוואות אלה משלימות את חוקי ניוטון, המפרשים את עולם המכניקה, ובעזרתן חשבו הפיזיקאים של תחילת המאה ה- 20 שניתן להסביר כמעט את כל התופעות בעולם הטבע. מומלץ לנצל את הוראת הנושא גלים אלקטרומגנטיים ומשוואות מקסוול כהזדמנות להרחבת אופקי התלמידים והקניית היבטים היסטוריים הנוגעים להתפתחות הפיזיקה.   

 

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמודים 149-150 מתוך 267 עמודים.

__________________________________________________________________
 

 

הערות נוספות