5.2 יישומים טכנולוגיים (3 שעות)

א. נימוק איכותי בלבד לנוסחה (יחס הֹשנאה), המסתמך על שימור אנרגיה וכא"מ מושרה.

ב. יצירת כא"מ מושרה בלולאה או בסליל המסתובבים בשדה מגנטי בהקשר של מחולל (גנרטור).

ג. זה הזמן להציג לפני התלמידים את המושג "זרם חלופין" ולדבר באופן איכותי על ערכים אפקטיביים של מתח וזרם במעגל AC. על התלמידים לדעת שהערך האפקטיבי של מתח וזרם חילופין הוא הערך של מתח וזרם קבועים שעבורם מתפתח אותו הספק.

ד. יש ללמד על השנאי בהקשר של העברת אנרגיה למרחקים.

 

 

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 148 מתוך 267 עמודים.

__________________________________________________________________
 

הערות נוספות