5.3 השראה עצמית (2 שעות)

א. מומלץ לבצע הדגמה של תופעת ה"השראוּת העצמית" (נורה מחוברת בטור למשרן) ותלותה האיכותית בפרמטרים השונים.

ב. מומלץ לקיים דיון איכותי על השפעת המשרן על עוצמת הזרם הישר במעגל בעת ההדלקה או הכיבוי. ניתן לראות בהשראות תכונה המבטאת 'התמדה' (אינרציה) של המטענים.

ג. ניתן להציג התקנים המבוססים על משרן למתחים גבוהים בפרקי זמן קצרים, כגון: "סטרטר" של פלורנסנט, סליל הצתה של מכונית.

 

 

 

 

 

 
 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 148 מתוך 267 עמודים.

__________________________________________________________________
 

 

הערות נוספות