5.1 כא"מ מושרה חוק פרדיי וחוק לנץ (10 שעות)

א. ראוי לשים לב שבתהליכים המתוארים בהמשך נוצר תמיד כא"מ מושרה ולא בהכרח זרם מושרה. כדי שייווצר זרם מושרה, המעגל צריך להיות סגור.

הערה: גם במעגל הפתוח, בשלב הפרדת המטענים, יש תנועה רגעית של נושאי המטען, המהווה זרם חשמלי רגעי.

ב. בעת השתנותו של השטף המגנטי דרך המעגל החשמלי, נוצר כא"מ מושרה במעגל. הכא"מ המושרה מזרים במעגל סגור זרם מושרה, המעכב את סיבת יצירתו (חוק לנץ).

ג. שינוי השטף המגנטי דרך המעגל יכול להיגרם על ידי תהליכים שונים, כגון:

  1. קיימת תנועה יחסית בין המעגל ובין השדה המגנטי; בתהליך זה הכא"מ המושרה הוא תוצאה של כוח לורנץ, הפועל על המטענים בחלקי המעגל הנמצאים בתנועה ביחס לשדה המגנטי.
  2. המעגל נמצא במנוחה ביחס לשדה המגנטי, אולם השדה המגנטי משתנה - בעצמתו או בכיוונו או בשניהם. בתהליך זה, חלק מהמטענים במעגל מצויים באזור שהוא כולו מחוץ לשדה המגנטי, ולכן אי-אפשר לראות בכוח לורנץ את הגורם להיווצרות הכא"מ המושרה. מכאן שהכוח הפועל על המטענים נגרם על ידי שדה חשמלי, הנוצר על ידי השדה המגנטי המשתנה.

ד. על אף אופיים השונה מאוד של התהליכים, מפתיע לגלות כי הכא"מ המושרה, הנוצר על ידי כל אחד מהם, מוצא את ביטויו באותה נוסחה מסכמת:. במילים אחרות, הכא"מ המושרה שווה לקצב שינוי השטף המגנטי דרך המעגל, בלי להיות תלוי באופן שבו מושג שינוי השטף (אין צורך לדון במצבים שבהם הכא"מ המושרה נוצר על ידי אחת מהסיבות שהוזכרו אך לא ניתן להסבירו על ידי חוק פרדי, למשל, "דיסקת פרדי" המסתובבת בשדה מגנטי.)

ה. עיקר השימוש בחוק לנץ הוא בקביעת כיוון הזרם המושרה.

ו. יש להדגיש את חשיבות חוק לנץ מבחינת שימור האנרגיה.

ז. ניתן להדגים את חוק לנץ בצורה יפה בעזרת ניסויים כגון:

  • מערכת מנוע מרים משא - הסל היורד נבלם ברגע שנוצר זרם מושרה במעגל המנוע.
  • מגנט הנופל בצינור אלומיניום.

ח. יש להדגיש כי ההספק המתפתח במעגל שבו זורם זרם מושרה, הוא תוצאה של עבודה חיצונית.

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 147-148 מתוך 267 עמודים.

__________________________________________________________________
 
 
 

הערות נוספות