הערות דידקטיות

 להורדת קובץ ההערות הדידקטיות

מבוא

  • הכא"מ המושרה הוא תוצאה של הפרדת מטענים, שנוצרה מפעולת כוח לורנץ על נושאי המטען החופשיים או משדה חשמלי הנוצר משדה מגנטי משתנה בזמן.
  • השדה החשמלי הנוצר מהפרדת מטענים הוא משמר, בניגוד לשדה החשמלי הנוצר משדה מגנטי המשתנה בזמן.
  • חשוב להראות כי העבודה החשמלית המתפתחת במעגל שווה לעבודת הכוח החיצוני, הדרוש לשמירת מהירות הלולאה קבועה.

5.1 כא"מ מושרה חוק פרדיי וחוק לנץ (10 שעות)

5.2 יישומים טכנולוגיים (3 שעות)

5.3 השראה עצמית (2 שעות)

5.4 משוואות מקסוול (2 שעות)