אפקט Hall והשימוש בו למדידת שדות מגנטיים
אפקט Hall והשימוש בו למדידת שדות מגנטיים (הגדל)

המאמר מתאר בקצרה את העיקרון הפיזיקלי של אפקט הול (Hall). יישום של אפקט זה הוא גלאי הול המשמש למדידה נקודתית פשוטה ומדויקת של שדה מגנטי - גודלו וכיוונו במרחב.
אפשר להשתמש בגלאי הול בשלבים מוקדמים יחסית של תוכנית הלימודים, להבדיל מסליל בוחן שהשימוש בו מבוסס על הפרקים השראה אלקטרומגנטית וזרם חילופין, הנלמדים בשלב מאוחר יותר. מתוארים ניסויים אחדים, הניתנים לביצוע בכיתה, למדידת השדה המגנטי בקונפיגורציות שונות, בעזרת גלאי הול. מושם דגש על מדידתו לאורך ציר הסימטריה של סלילי הלמהולץ.

 

  הפנייה למאמר

מאמרים נוספים