מהי המשמעות של המהירות בכוח המגנטי?
מאת גלילי י. וקפלן ד. (2000), תהודה, 21(2) , 17-21

המאמר עוסק בשאלת המשמעות של המהירות המופיעה בביטוי לכוח המגנטי. איזו מהירות? יחסית למה?
לכאורה, כוחות אינם תלויים במערכת הייחוס האינרציאלית בה הם נמדדים. האם הכוח המגנטי שונה? 
המאמר מציע לשנות את הוראת פרקי האלקטרומגנטיות בחטיבה העליונה כדי להגיע להבנה קוהרנטית של אלקטרומגנטיות ומכניקה.
הגישה החדשה מתבססת על איחוד השדות "החשמלי" ו"המגנטי" למושג החדש (הרלטיביסטי) – "שדה אלקטרומגנטי", שמתבטא כמורכב משדות חשמליים ומגנטיים ביחס שונה עבור הצופים השונים הנעים האחד ביחס לשני.  כוח לורנץ נשמר בגודלו ובכיוונו עבור הצופים השונים הנמצאים בתנועה יחסית זה לזה.

להורדת קובץ המאמר

מאמרים נוספים