מאמרים

מהי המשמעות של המהירות בכוח המגנטי?

מאת גלילי י. וקפלן ד. (2000), תהודה, 21(2) , 17-21
אפקט Hall והשימוש בו למדידת שדות מגנטיים

אפקט Hall והשימוש בו למדידת שדות מגנטיים

גלר צבי (1997), תהודה 18 (2) , 13-23
ההיפוך המגנטי

ההיפוך המגנטי

ההיפוך המגנטי הקרב של כדור הארץ .
מאמר מאת אני סניד.
מצפן מגנטי

מצפן

כמעט הכל על המצפן המגנטי.