הדגמות וניסויים

רשימה של הדגמות

רשימה של הדגמות

רשימה (באנגלית) של הדגמות בנושא שדה מגנטי.
לכל הדגמה יש תיאור קצר שכולל את מטרת ההדגמה והציוד הדרוש.
כל ההדגמות מצולמות.
הדגמות במגנטיות

הדגמות במגנטיות

לכל הדגמה מוצגים:
רשימת הציוד הנדרש, הנחיות לביצוע ההדגמה (בתחתית הדף) ותמונה, איור או שרטוט של המערכת.
בצד הימני של המסך ניתן לראות את רשימת כל ההדגמות בחשמל. מומלץ !