מאיץ חלקיקים - ציקלוטרון

הדמיה מאוניברסיטת נאנט - צרפת

 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Charges/cyclotron.html

 

סימולציה באדיבות אנדרו דאפי

 

http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/cyclotron.html