מציאת כיוון הכוח המגנטי

 

דף העבודה עוסק בתרגול ומציאת כיוון הכוח המגנטי הפועל על מטען שנע בשדה מגנטי וכן על תיל שזורם בו זרם חשמלי ונמצא בהשפעת שדה מגנטי. בנוסף, עוסק הדף במציאת כיוון השדה המגנטי שנוצר על ידי תיל ארוך שזורם בו זרם חשמלי וכיוון השדה השקול של מספר מקורות לשדה מגנטי

מאת פרופ' א. רדיש (Edward F. Redish)

מתוך הספר " Teaching Physics with the Physics Suite

 

דף העבודה מופיע גם ב-   - האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

 

 

  קובץ השאלות

דפי עבודה נוספים