פעילויות ודפי עבודה

מציאת כיוון הכוח המגנטי

דף העבודה עוסק בתרגול ומציאת כיוון הכוח המגנטי הפועל על מטען שנע בשדה מגנטי וכן על תיל שזורם בו זרם חשמלי ונמצא בהשפעת שדה מגנטי. בנוסף, עוסק הדף במציאת כיוון השדה המגנטי שנוצר על ידי תיל ארוך שזורם בו זרם חשמלי וכיוון השדה השקול של מספר מקורות לשדה מגנטי
מאת פרופ' א. רדיש

דפי העבודה שפותחו באוניברסיטת אריזונה