אוסף שאלות

שדות וכוחות מגנטיים

דף העבודה עוסק בתרגול ומציאת כיוון השדה המגנטי הנוצר על ידי תיל ארוך שזורם בו זרם וכיוון הכוח המגנטי הפועל על תיל אחר שזורם בו זרם חשמלי או מטען שנע בשדה מגנטי.


אוסף שאלות - שדה מגנטי

אוסף שאלות - שדה מגנטי 1

תנועת אלקטרון בשדה חשמלי ובשדה מגנטי

ניתוח איכותי של אירוע באלקטרומגנטיות- נכון/לא נכון. שאלה קצת אחרת.

מורים מציעים

החומרים מובאים כלשונם, כפי שהועברו לפירסום, ללא עריכה.