4.6 יישומים של הכוח המגנטי (3 שעות)

כיישום פשוט של הכוח המגנטי, ניתן להזכיר כאן מכשירים פשוטים, כמו ממסרים אלקטרומגנטיים, רשמי זמן ומנופים אלקטרומגנטיים.

כיישומים מתקדמים של הכוח המגנטי ניתן לדון בספקטוגרף המסות, הציקלוטרון ומאיצי חלקיקים מעגליים.

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 144 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

הערות נוספות