4.4 כוח בין זרמים מקבילים והגדרת האמפר (2 שעות)

האמפר מצטרף ליחידות המדידה הבסיסיות ב- SI המוכרות מהמכניקה. ה"אמפר", היחידה של עצמת הזרם החשמלי, מוגדרת בעזרת הכוח הפועל בין שני תילים מקבילים נושאי זרם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 142 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

הערות נוספות