4.3 הקשר בין השדה המגנטי ומקורותיו (5 שעות)

א. רצוי להתייחס לזרם החשמלי כאל אחד ממקורות השדה המגנטי.

ב. הניסוי עם הגלוונומטר הטנגנטי מדגים גם את העובדה שהשדה המגנטי הוא ווקטור.

ג. יש להדגיש כי הקוטב הצפוני של כדור הארץ הוא למעשה קוטב מגנטי דרומי (S). כדאי להדגים מצפן אנכי, להסביר את מושג הרכינה ולציין מנין היא נובעת.

ד. כדאי להזכיר כי ישנה סטיה קטנה (כ-2 מעלות) בין ציר הסיבוב של כדור הארץ ובין הקו המחבר בין הקטבים.

ה. אין צורך להשתמש בחוק אמפר ובחוק ביו-סָוָור בצורתם הכללית לחישוב השדה במרכז סילונית ובמרכז כריכה מעגלית. אימות נוסחאות אלו ייעשה באמצעות ניסוי.

 

 

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 142 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

הערות נוספות