4.2 השפעת השדה המגנטי על זרם, עצמת השדה המגנטי (3 שעות)

א. רצוי לבצע ניסויים שונים (למשל, מאזני זרם) שידגימו את הכוח שהשדה המגנטי מפעיל על מטענים נעים, דהיינו על זרם חשמלי. בניסויים אלו ניתן לחקור את תלות הכוח בפרמטרים השונים: עצמת השדה, עצמת הזרם והזווית שבין כיוון השדה וכיוון הזרם.

ב. יש להראות שכיוון הכוח המגנטי מאונך לכיוון השדה המגנטי ולכיוון תנועת המטענים.

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 142 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

 

הערות נוספות