4.1 שדות מגנטיים של מגנטים וזרמים (2 שעות)

א. התלמידים יתוודעו לאופי הווקטורי של השדה המגנטי. חשוב להדגיש כי שדות מגנטיים מקיימים את עקרון הסופרפוזיציה וכלל החיבור שלהם הוא וקטורי. כיוון השדה המגנטי בנקודה זהה לכיוון מחט מגנטית באותה הנקודה.

ב. ניתן לתאר שדה מגנטי באמצעות קווי שדה.

ג. יש להדגיש שקווי השדה המגנטי הם תמיד קווים סגורים, בעוד שקווי השדה האלקטרוסטטי מתחילים במטען חיובי או באינסוף ומסתיימים במטען שלילי או באינסוף.

ד. בשלב זה כדאי להציג ניסויים המנצלים את אופיו הווקטורי של השדה המגנטי הארצי, להדגמת אופיו הווקטורי של השדה המגנטי.

 

 

 

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 142 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 
 
 

הערות נוספות