תוכנית הלימודים

הנושאים 

שעות מומלצות

שדות מגנטיים של מגנטים וזרמים

2

‎השפעת השדה המגנטי על זרם, עצמת השדה המגנטי

3

‎הקשר בין השדה המגנטי ומקורותיו

5

כוח בין זרמים מקבילים, הגדרת האמפר

2

‎כוח הפועל על מטען הנע בשדה מגנטי

4

‎יישומים של הכוח המגנטי

3

 

19

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 139 מתוך 267 עמודים.

__________________________________________________________________
 

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות