מעגלים חשמליים - דף פעילות אינטראקטיבי

דף פעילות בנושא בניית מעגלים חשמליים והפעלתם. הדף כולל כולל מספר דוגמאות עם פתרון.

 

לכניסה לפעילות לחץ כאן

דפי עבודה נוספים