מעגלי זרם ישר – פעילות לסיכום ולחזרה

מטרת הפעילות היא לסייע לתלמידים לבדוק את הבנת הנושא ולאתר נקודות בהן הם מתקשים. הפעילות דורשת זיהוי של סוגי החיבור של נגדים בטור ובמקביל במעגלי זרם ישר, וניתוח המעגלים (התנגדותם השקולה, הזרם הכולל, מתח ההדקים ונצילות ).

הפעילות גם ב-, האתר לתלמידי הפיזיקה.

  קובץ הפעילות
  קובץ פתרון הפעילות

דפי עבודה נוספים