פעילויות ודפי עבודה

שאלות קצת אחרות

השאלות תורגמו מהאתר של אוניברסיטת מרילנד.
שאלות הבנה

שאלות הבנה

שאלות עם פתרון מאת פרופ' א. רדיש

דף עבודה מבוסס הדמיה

דף עבודה סביב הדמיה בנושא מעגלים חשמליים פשוטים.

מעגלי זרם ישר – פעילות לסיכום ולחזרה

מטרות הפעילות: זיהוי סוגי חיבור של נגדים בטור ובמקביל במעגלי זרם ישר וניתוח המעגלים: התנגדות שקולה, הזרם הכולל, מתח ההדקים ונצילות המעגל.

חיבור בטור

מאת אסתי מגן, תיכון היובל הרצליה והמרכז הארצי למורי הפיזיקה

מעגלים חשמליים - דף פעילות אינטראקטיבי

דף פעילות בנושא בניית מעגלים חשמליים והפעלתם. הדף כולל כולל מספר דוגמאות עם פתרון.
מעגלים חשמליים

מעגלים חשמליים

תרגילים עם פתרון מודרך.