3.8 מכשירי מדידה (1 שעה)

א. יש לציין את הדרישות ממכשיר מדידה אידאלי.

ב. יש להסביר את אופן חיבור מכשירי המדידה במעגל והשפעתם על המעגל. במסגרת הדיון האיכותי יש לדון בהשפעת מכשירי מדידה לא אידאליים על הגדלים הנמדדים.

ג. אין צורך בדיון כמותי בשינוי תחומי המדידה.

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 138 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

הערות נוספות