3.7 מעגלים חשמליים (7 שעות)

א. בחיבור נגדים יש להסביר את משמעותו של המושג התנגדות שקולה.

ב. חיבור מקורות במקביל יתייחס רק למקורות זהים.

ג. כדאי להביא דוגמאות לחיבורים שונים של נגדים לוויסות מתח או זרם במכשירי חשמל. כאן המקום לדון בהבדל שבין החיבור הראוסטטי לבין החיבור ההפוטנציומטרי.

ד. אין צורך לדון במעגלים מורכבים המכילים יותר משני צמתים ושני מקורות כא"מ.

ה. חשוב להדגיש את חוקי קירכהוף כמקרים פרטיים של חוק שימור המטען (חוק הצומת) ושל חוק שימור האנרגיה (חוק העניבה).

 

 

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 138 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

הערות נוספות