3.4 כא"מ ומתח הדקים (3 שעות)

א. יש להתייחס למושג הכא"מ בהיבט האנרגטי: האנרגיה שהסוללה מעניקה ליחידת מטען (אפשר לומר גם: כא"מ – כמות אנרגיה למטען).

ב. אפשר למדוד את הכא"מ בעזרת אלקטרומטר (אלקטרוסקופ מכוייל) או בעזרת וולטמטר אידאלי.

ג. יש להדגיש שמתח ההדקים הוא פונקציה של הזרם במעגל, לעומת הכא"מ וההתנגדות הפנימית שהם קבועים ומאפיינים את מקור המתח.

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמודים 136-137 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

הערות נוספות