תוכנית הלימודים

הנושאים

שעות מומלצות

הזרם החשמלי ועוצמת הזרם החשמלי

2

המתח החשמלי ; חוק אום

2

התנגדות

2

כא"מ ומתח הדקים

3

טיפול מתמטי כמותי לטעינה ופריקה שלקבל

4

הספק ואנרגיה במעגל חשמלי, נצילות

3

מעגלים חשמליים

8

מכשירי מדידה

1

 

25

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 132 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות