הדגמות וניסויים

מיפוי שדה אלקטרוסטטי

מיפוי שדה אלקטרוסטטי

מאת אסתי מגן, תיכון "היובל" הרצליה והמרכז הארצי למורי הפיזיקה.

מעבדה זו עוסקת בקשר שבין המושגים: שדה אלקטרוסטטי, פוטנציאל ומשטח שווה פוטנציאל.
התלמידים מודדים פוטנציאל ומציירים משטחים שווי פוטנציאל בשדה אלקטרוסטטי הנוצר על ידי: מטען נקודתי, דיפול חשמלי ולוחות קבל. בדרך זו הם ממפים את השדה האלקטרוסטטי.