הערך המרבי של ה- כ.א.מ. המושרה מתקבל כאשר השטף מתאפס
לתלמידים קשה להבין שהערך המרבי של ה- כ.א.מ. המושרה מתקבל כאשר השטף מתאפס

 

שאלה מאבחנת

לולאה אנכית מסתובבת במהירות זוויתית קבועה סביב צירה בתוך שדה מגנטי קבוע שכיוונו לתוך הדף. התרשים מתאר את הלולאה כאשר נמצאת במישור הדף.

ה- כ.א.מ. המושרה מרבי אחרי שהלולאה מבצעת:
א. מחזור שלם
ב. שמינית מחזור
ג. רבע מחזור
ד. חצי מחזור

תשובה שגויה נפוצה: תשובה ד'

קשיים נוספים